In september wordt een baby gevonden in een voortuin van een huis aan de Larensestraat in Den Haag. De buurtbewoners reageerden erg geëmotioneerd op de vondst van het meisje. Van de moeder ontbreekt ieder spoor en de baby is inmiddels naar een pleeggezin gebracht.