Reactie van de gemeente Zoeterwoude op het Meldpunt Onveilig Verkeer: 

Op de website is slechts één melding te vinden waarbij het gaat een  locatie op gemeentelijke wegen in Zoeterwoude . Het gaat om het zebrapad op de Hoge Rijndijk bij de Christusdienaar kerk. Daarvan is bij ons bekend dat de omgeving gevaarlijk is. Er zijn echter geen ongevallen geregistreerd door de politie op deze locatie met betrekking tot de gesignaleerde gevaarlijke situatie. We gaan de hele Hoge Rijndijk veiliger maken en onderzoeken hoe we de snelheid verder omlaag kunnen brengen.

Daarnaast is verkeer een belangrijk speerpunt in het coalitieakkoord van de gemeente Zoeterwoude. Dit betekent we onveilige verkeersituaties tijdig in kaart brengen zodat we daar zo snel mogelijk naar kunnen handelen.

» Terug naar de kaart