Programmabeleid Bepalend Orgaan

Elke regionale omroep heeft een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). Het PBO van Omroep West ziet erop toe dat de omroep het programmabeleid op correcte wijze uitvoert. Het PBO bestaat uit vertegenwoordigers van representatieve sectoren en organisaties uit de Zuid-Hollandse samenleving. Frans Walvis is de voorzitter van het PBO van Omroep West.

Heb je een vraag of opmerking voor het PBO, dan kun je deze mailen naar programmaraad@omroepwest.nl.

De volgende leden vertegenwoordigen de stromingen in Zuid-Holland noord:

(Op de foto van links naar rechts:)

 • de heer J. Versteeg: Werknemers
 • de heer M. Zareei: Sport, recreatie en toerisme
 • mevrouw G. Berkel-Larmonie: Kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grond
 • de heer P. van Waasdijk: Maatschappelijke zorg en welzijn
 • mevrouw B. Rocha:  Emancipatiebewegingen
 • de heer J. Bustin: Onderwijs en educatie
 • mevrouw H. Dijk: Etnische minderheden en ontwikkelingssamenwerking
 • mevrouw E.P. Mulder: Kunst en Cultuur
 • de heer L.J. Walvis: Onafhankelijk voorzitter 

(niet op de foto staan:) 

 • De heer M. Franssen: Milieu- en natuurorganisaties
 • Mevrouw Y. Vinckx: Werkgevers