Regionale Mediaraad Omroep West

Iedere regionale omroep heeft een regionale mediaraad, die er op toe ziet dat de omroep het programmabeleid op correcte wijze uitvoert.  De Regionale Mediaraad Omroep West (RMR) bestaat uit vertegenwoordigers van representatieve sectoren en organisaties uit de Zuid-Hollandse samenleving. Voorheen werd de regionale mediaraad aangeduid als Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). Frans Walvis is de voorzitter van de RMR van Omroep West.

Heb je een vraag aan de regionale mediaraad? Stuur dan een e-mail naar de raad.   

 De volgende leden vertegenwoordigen de stromingen in Zuid-Holland noord: (op de foto van links naar rechts:)

 •  de heer F.L.J. Walvis: Onafhankelijk voorzitter 
 • de heer M. G.J. Jochemsen: Sport, recreatie en toerisme
 • mevrouw E.P. Mulder: Kunst en cultuur (tevens vice-voorzitter)
 • mevrouw B. Rocha: Emancipatiebewegingen
 • de heer P. van Waasdijk: Maatschappelijke zorg en welzijn
 • De heer A. van Zelst: Werkgevers
 • mevrouw G. Berkel-Larmonie: Kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grond
 • Mevrouw S. Sloothaak: Milieu- en natuurorganisaties
 • Mevrouw C.M.H. Carolus: Etnische minderheden en ontwikkelingssamenwerking
 • De heer P. van Mierlo: Werknemers
 • de heer J. Bustin: Onderwijs en educatie