Op deze pagina staat al het laatste nieuws over grote branden in Gouda.

Hierdoor ontstaat het vaakst brand
Woningbranden ontstaan vooral door onoplettendheid van de bewoners. Dit zijn de meest voorkomende oorzaken van brand: een verstopt filter van een wasdroger, een sigaretje roken in bed, de vlam in de pan, oververhitting van elektrische apparaten en het branden van kaarsen. Binnen drie a vier minuten kan een klein brandje omslaan in een allesvernietigende brand.

Tips om brand te voorkomen

 • Check regelmatig het wasdrogerfilter. Door verstopping kan het filter oververhit raken en daardoor vlam vatten.
 • Zet huishoudelijke apparaten helemaal uit als je het niet gebruikt en niet op stand-by.
 • Een sigaretje roken in bed is nooit een slim idee. Regelmatig rukt de brandweer uit, omdat een bewoner tijdens het roken in slaap was gevallen.
 • Zorg ervoor dat verlengkabels altijd volledig zijn uitgerold, hierdoor sluit je oververhitting (bijna helemaal) uit.
 • Hang rookmelders op plekken waar brand zou kunnen ontstaan en op de vluchtroute. Zo kun je brand snel ontdekken.
 • Heb je een open haard? Zorg dan dat de schoorsteen regelmatig wordt schoongemaakt.  Minstens 1x per jaar.

Als brand toch uitbreekt
Iedereen reageert anders bij een brand. Het is voor jouw veiligheid en die van anderen heel belangrijk om snel en juist te reageren bij een brand:

 • Probeer situatie zo nuchter mogelijk te behandelen. Probeer een kleine brand met een blusdeken of water te doven. Als de vlammen niet direct doven, ga dan zo snel mogelijk naar buiten.
 • Laat iedereen direct weten dat er brand is.
 • Zorg dat je niet te veel rook inhaleert, rook is nooit goed voor mens en dier. Is de rook dik? Blijf dan zo laag mogelijk bij de grond, daar is de rook het minst dik.
 • Zorg er bij het verlaten van het pand voor dat de deur dicht is. Dan kan er minder zuurstof bij de brandhaard.
 • Alarmeer buiten direct de brandweer en eventueel de buren.
 • Vertel de hulpdiensten waar de brand is ontstaan.

De schade verhalen bij inboedelverzekering
Na een brand moet je onverwachts veel regelen om de schade te herstellen. De meeste materiële brandschade wordt vergoed door een inboedelverzekering. Als je een verzekering hebt afgesloten stuurt de verzekeringsmaatschappij een vertegenwoordiger op die een schaderapport opstelt. Aan de hand daarvan wordt een uiteindelijke schadevergoeding uitgekeerd.