Directie/Omroep Overleg Team

De directie van Omroep West wordt gevormd door Algemeen Directeur Gerard Milo (foto), die direct aan de Raad van Commissarissen rapporteert.

Gerard is ook een van de leden van het Omroep Overleg Team, bestaande uit:

  • (Adjunct) Hoofdredacteur Henk Ruijl (ook lid Hoofdredactie)
  • Chef Varia Juliette Jansen (ook lid Hoofdredactie)
  • Chef Externe Producties Ton Mallo (ook lid Hoofdredactie)
  • Hoofd Marketing & Communicatie Laurette Bloem
  • Hoofd Verkoop Marcel van Driel
  • Hoofd Financien Rob Muller
  • Hoofd Techniek Wiljan Pongers
  • Hoofd Personeel & Organisatie Bettina Stam