Ondergrondse containers voor restafval, ze worden in steeds meer gemeenten in onze regio ingezet.

Voor de één een prima oplossing voor het verzamelen van het huisvuil, voor de ander een bron van ergernis. En die ergenis ontstaat meestal wanneer de bakken vol zitten en mensen het vuil naast de containers zetten met alle gevolgen van dien.