In september 2016 wordt een baby gevonden in een voortuin van een huis aan de Larensestraat in Den Haag. De buurtbewoners reageerden erg geëmotioneerd op de vondst van het meisje.