Maandag werden bij archeologische opgravingen bij het Transferium verschillende dingen gevonden die iets kunnen vertellen over de geschiedenis van de stad. 'We hebben een Merovingische nederzetting aangetroffen,' zegt archeoloog Minja Hemminga. 'De datering daarvan is rond 700 waarschijnlijk. We hebben maandag ook twee waterputten gevonden.'