De Dorpskerk in Moordrecht is woensdagochtend slachtoffer geworden van een harde windvlaag: de spits van de kerktoren is geknakt en bungelt nu aan de toren. De berging van de torenspits is inmiddels gestaakt vanwege de harde wind.