Een jaar na de grootscheepse werkzaamheden aan de Dunne Bierkade in Den Haag, ligt de straat opnieuw open. Vorig jaar is de kademuur helemaal vervangen. Maar door de gebruikte damwand is het grondwaterpeil zo gezakt dat de fundering van panden dreigt te gaan rotten.