thumbnail

Het moderne groepswonen is niet te vergelijken met een comunne

donderdag 7 november 2019, 08:00

Views 25
Delen

Groepswonen is zelfstandig wonen en leven in een sociaal verband. Je beschikt over een eigen woonruimte, maar in de directe leefomgeving is er een gemeenschappelijke ruimte om elkaar te ontmoeten. Volgens het Centrum Groepswonen in Den Haag zijn zeven verschillende type (bestaande) groepswoningen te herkennen in onze regio, waarvan de 50-plus woongroepen in de meerderheid zijn. Zowel met huur- als koopwoningen, of een combinatie daarvan. De groepswoning van deze tijd is anders dan bestaande woonvormen waarin ouderen, jongeren of mensen van alle leeftijden bij elkaar wonen. Waar geloofsovertuiging, afkomst of levensvisie bij die woongroepen nog vaak leidend is, speelt dat bij de nieuwe initiatieven minder of helemaal niet.