thumbnail

Meer geld en meer samenwerking nodig tegen criminaliteit in sierteeltsector

donderdag 4 maart 2021, 15:29

Delen

Er is meer geld en meer samenwerking nodig om criminaliteit in de sierteeltsector aan te pakken. Daartoe roepen vier burgemeesters van veilinggemeentes, waaronder Westland en Katwijk, de sierteeltsector en Royal Flora Holland op. Ze doen de oproep na het verschijnen van een rapport over ondermijning in de sector. Het is al jaren bekend dat criminelen de veiling gebruiken, maar het lukt maar niet om dat aan te pakken.