Koeien moeten weg van veenkaden

Koeien
Koeien
REGIO - Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat de inspecties van de kwetsbare veenkaden verscherpen. Veehouders wordt verzocht om koeien van de kaden weg te halen.
Door uitdroging kunnen de veenkaden scheuren en verzakken. Volgens het hoogheemraadschap neemt het risico toe, omdat er de komende tijd weinig regen valt.
Er wordt vooral gecontroleerd op kaden die gevoelig zijn voor droogte. Inspecteurs lopen de dijken af en geven hun conclusies direct door via computers.
De koeien moeten weg, omdat ze schade kunnen aanrichten. Het hoogheemraadschap hoopt dat de boeren meewerken, omdat het ook in hun belang is dat de veenkaden in stand blijven.