Hoogheemraadschap Delfland verstevigt dijk

Droge dijken worden besproeid
Droge dijken worden besproeid
MIDDEN-DELFLAND - Een veendijk bij Schipluiden vertoont over een lengte van 350 meter scheuren als gevolg van de droogte. Het Hoogheemraadschap van Delfland begint dinsdag met reparatie van de dijk in de Duifpolder.
Tijdens een inspectie op 10 mei hebben dijkinspecteurs de scheuren aangetroffen. Het herstelwerk, dat ervoor moeten zorgen dat de dijk veilig blijft, wordt met de hand uitgevoerd. De scheuren worden opengemaakt en opgevuld met teelaarde. Daarna worden ze besproeid met water, zodat de aarde naar beneden kan zakken in de scheuren.
Veendijken zijn gevoelig voor uitdroging en kunnen daardoor krimpen, met als gevolg scheuren of verzakkingen. Delfland controleert wekelijks dijken die gevoelig zijn voor droogte.