Instellingen

VVD: Mislukking door woningbouw

Schilderswijk in Den Haag
Schilderswijk in Den Haag
DEN HAAG - De VVD in de gemeente Den Haag vindt dat het mislukken van het Krachtwijken beleid te wijten is aan verkeerde woningbouw.
Dinsdag maakte het Sociaal en Cultureel Planbureau bekend dat 10 jaar van dat beleid nagenoeg geen effekt heeft gehad op verbetering van de achterstandsbuurten.
Volgens de Haagse VVD is het beter om meer koopwoningen te bouwen. Dan kunnen rijkere wijkbewoners in de wijk blijven, zodat arm en rijk beter wordt verspreid.