Aanvoer zoetwater Oude Rijn niet meer nodig

Sloot met blaadje
Sloot met blaadje
REGIO - De aanvoer van extra zoetwater via de Oude Rijn is niet langer nodig.
Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft ruim een maand lang zoet water aangevoerd vanuit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal om verzilting bij Gouda en Boskoop tegen te gaan.
Door de aanhoudende droogte was het water in de Hollandsche IJssel verzilt en kon de waterinlaat bij Gouda niet worden gebruikt. Onder meer de boomkwekerijen bij Boskoop dreigden schade op te lopen.
 De regen heeft dit problemen voor de komende weken opgelost, zo verwacht het hoogheemraadschap.