Kamer: gelijke kans Rijnlandroute

Rijnlandroute landschap
Rijnlandroute landschap
REGIO - De Tweede Kamer wil dat de variant voor de Rijnlandroute die door burgers is ontwikkeld een eerlijke kans krijgt. Pas na een gedegen onderzoek moet er een keuze worden gemaakt tussen een snelweg in een tunnel door Leiden of een weg door Voorschoten.
Een motie van D66 over de Rijnlandroute kreeg donderdagnacht unanieme steun van de Kamerleden. Door de opdracht kan minister Schultz van Haegen het alternatief van de Leidse burgers niet zomaar terzijde schuiven.
In een debat eerder deze week zij ze dit plan niet robuust genoeg te vinden. De keuze voor het tracé van de Rijnlandroute wordt in het najaar gemaakt.