Jongerenwebsites slaan handen ineen

Jongeren op straat
Jongeren op straat
DEN HAAG - De jongerenwebsites Vraag Het de Politie en Mind Your Own Life werken vanaf nu samen. Beide websites stellen hun content en expertise aan elkaar beschikbaar.
De landelijke site vraaghetdepolitie.nl werd eind mei gepresenteerd op het Stedelijk College in Zoetermeer. Op de site vinden jongeren tussen 12 en 17 jaar vragen en antwoorden over onder meer loverboys, wapens en veilig internetten. Jongeren kunnen er filmpjes bekijken, vraag- en antwoordteksten lezen en zonodig anoniem vragen insturen.
Op Mind Your Own Life kunnen jongeren terecht met vragen over onder meer gezondheid, seksualiteit, drank en drugs. Jongeren kunnen op de site onder andere zelftests doen, en vragen stellen per e-mail en chat.