'Doorstroming maatschappelijke opvang stokt'

Marnix Norder
Marnix Norder
DEN HAAG - Mensen uit de maatschappelijke opvang in Den Haag stromen onvoldoende door naar woningen waar ze zelfstandig kunnen leven.
Dat ligt niet aan de hoeveelheid woningen die corporaties beschikbaar stellen maar aan een gebrek aan woonbegeleiding vanwege personeelstekort en bezuinigingen. Dat schrijft de Haagse wethouder Norder aan de gemeenteraad.
Voormalig daklozen, ex-verslaafden of ex-psychiatrische patiënten blijven daardoor langer in de opvang waardoor de wachtlijsten groeien. In 2010 waren er voor cliënten van de Kesslerstichting en het Leger des Heils bijvoorbeeld zestig woningen beschikbaar  terwijl er maar 33 in gebruik zijn genomen.
Norder gaat proberen het probleem op te lossen door de samenwerking tussen corporaties en zorginstellingen te verbeteren.