Controle op schoonhouden sloten

Sloot met blaadje
Sloot met blaadje
REGIO - Wie aan het water woont kan deze zomer worden gecontroleerd door het hoogheemraadschap van Delfland. Die houdt in de gaten of mensen hun stukje water wel goed schoon houden.
Mensen die aan het water wonen, zijn verplicht om het stukje water dat grenst aan hun perceel schoon te houden. De inspecteurs van Delfland kijken of dat ook gebeurt. Ze letten erop of de doorstroming van het water nog wel goed is, of er niet te veel waterplanten, boomstronken of half gezonken boten in de weg liggen.
De inspecties worden twee keer per jaar uitgevoerd.