Minder nieuwbouw rond Groene Hart

Groene Hart
Groene Hart
REGIO - Gemeenten in het Groene Hart mogen de komende jaren veel minder woningen bouwen dan eerder gepland was. Dat stelt het provinciebestuur in de Woonvisie 2011-2020.
Er zijn duizenden huizen minder nodig, omdat de bevolking buiten de grote steden krimpt. De provincie wil door afspraken te maken met gemeenten toekomstige leegstand oorkomen. Verder zouden verouderde woonwijken in de steden sneller opgeknapt moeten worden.
De nieuw te bouwen huizen zijn vooral bestemd voor alleenstaanden en eenoudergezinnen. Er is een toenemende vraag naar dat soort huizen.