Nieuwe Wetering tegen 380kv-kabel

KAAG EN BRAASSEM - In Nieuwe Wetering groeit het protest tegen de komst van hoogspanningsmasten voor de 380 kilovolt-verbinding van Beverwijk naar Zoetermeer.
Aanvankelijk zou de kabel bij Nieuwe Wetering ondergronds worden aangelegd. Maar in juni adviseerde minister Verhagen van Economische Zaken aan de Tweede Kamer dat de kabel bij Nieuwe Wetering toch boven de grond moet komen.
Inwoners zijn fel tegen de komst van hoogspanningsmasten. De dorpsraad hangt donderdag spandoeken op in het dorp en aan het aquaduct boven de A4, om de minister aan zijn eerdere afspraak te herinneren.