Geen privatisering Stedelijk Beheer Leiden

Inzameling van plastic afval
Inzameling van plastic afval
LEIDEN - De privatisering van de dienst Stedelijk Beheer in Leiden is definitief van de baan. Dat heeft de gemeenteraad besloten.
Stedelijk Beheer zorgt voor de openbare ruimte, van schoonmaken en afval ophalen tot het onderhouden van groen, wegen en riolering.
De privatisering was al bijna rond, maar het nieuwe college van D66, VVD, SP en CDA geeft de voorkeur aan een verbeterplan. Hierdoor moet de dienst goedkoper en beter gaan werken.