Rijnland pakt dijken en kades aan

REGIO - Het Hoogheemraadschap van Rijnland pakt de komende tien jaar 200 kilometer dijken en kades aan. Ze worden verbreed of verhoogd. Deze opknapbeurt is nodig om ook in de toekomst het water voldoende te kunnen keren.
De 200 kilometer moet in 2020 voldoen aan de nieuwste veiligheidsnormen. In 2015 moeten de 25 belangrijkste dijken en kades al op orde zijn. Daarnaast kijkt het Hoogheemraadschap naar het onderhoud van de waterkeringen.
De operatie kost ongeveer 20 miljoen euro per jaar.