VVD: Turken terugbetalen onverstandig

Marnix Norder
Marnix Norder
DEN HAAG - De Haagse VVD-fractie vindt het onverstandig dat wethouder Norder uitgedeelde boetes aan Turkse inburgeraars terug gaat betalen. De VVD heeft het college van B&W gevraagd de beslissing per direct terug te draaien.
Een maand geleden besloot Europa dat Turken niet kunnen worden verplicht om in te burgeren omdat Turkije al in een traject zit om lid te worden van de Europese Unie. Binnenlandse Zaken adviseerde te stoppen met de boetes, maar zei er expliciet bij dat de reeds betaalde boetes rechtsgeldig zijn, aldus de VVD.