PvdD: weidevogels moeten beschermd worden

Marianne Thieme
Marianne Thieme
REGIO - De provincie Zuid-Holland moet volgens de Partij voor De Dieren maatregelen nemen om de weidevogels te beschermen. Het aantal weidevogels in de provincie neemt volgens de partij sterk af door de intensieve landbouw.
Daarnaast dreigen vogelrijke gebieden volgebouwd te worden. Het gaat om gebieden bij Hillegom, Alphen aan den Rijn en Midden Delfland.
Volgens de Partij voor de Dieren kan goed natuurbeheer de weidevogel beschermen.