Hoogspanningskabel dieper onder de grond

Hoogspanningsmast
Hoogspanningsmast
KAAG EN BRAASSEM - De nieuwe hoogspanningskabel Randstad 380kV zal in de gemeente Kaag en Braassem voor een deel ondergronds lopen. Om tegemoet te komen aan de zorgen van de mensen in het gebied over het magneetveld van de ondergrondse verbinding, wordt die ter hoogte van Rijpwetering extra diep aangelegd.
Op deze manier is er boven de grond geen magneetveld aanwezig. De bovengrondse verbinding zal op ruim voldoende afstand van het dorp Nieuwe Wetering komen.
Dat hebben minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie met burgemeester Van der Velde-Menting en wethouder Uit den Boogaard van de gemeente Kaag en Braassem onlangs besproken. Vanwege technische beperkingen kan er maximaal 20 kilometer van de totale nieuwe hoogspanningsverbinding in de Randstad ondergronds worden aangelegd.
Op 28 oktober vindt er nog een overleg plaats tussen de gemeenten Kaag en Braassem en Haarlemmermeer en de provincies Noord- en Zuid-Holland. Dan wordt gekeken wat de beste oplossing is voor de nieuwe hoogspanningskabel.