Fijnstof Haagse Veerkades nauwelijks afgenomen

DEN HAAG - De hoeveelheid fijnstof op de Veerkades in Den Haag is de afgelopen twee jaar nauwelijks afgenomen. Dit blijkt uit metingen van het RIVM.

Twee jaar geleden voerde de gemeente het zogenoemde Verkeerscirculatieplan in, dat moet zorgen voor een schonere lucht in de binnenstad. Maar volgens het RIVM wordt er dus nauwelijks minder fijnstof gemeten.

Ondanks de geringe afname van deze gevaarlijke stof zijn de bewoners wel tevreden. Er rijdt minder verkeer door de Veerkades, waardoor de herrie en het roet zijn verdwenen.

In 2005 waren De Amsterdamse Veerkade en de Stille Veerkade de vieste straten van Nederland.

Het VCP

Sinds november 2009 wordt het verkeer uit de Haagse binnenstad geweerd om de luchtkwaliteit in het centrum te verbeteren. Doorgaand verkeer wordt over de centrumring geleid.

Omroep West gaat deze weken op zoek naar uw ervaringen met het VCP. Is het VCP een verrijking of een gigantische miskleun? U kunt uw mening kwijt op onze speciale pagina.

Reactie gemeente

'In het artikel 'Fijnstof Haagse Veerkaden nauwelijks afgenomen' van 18 oktober jl. baseert Omroep West zich op gegevens van het RIVM om te staven dat de concentratie fijnstof op de Veerkaden door de invoering van het VCP niet  is verbeterd. Echter, hierbij vergelijkt de redactie een maandgemiddelde uit december 2008 en 2009 met enkele maandgemiddelden uit 2010 en 2011. In december 2008 werd gewerkt aan de Veerkaden en was het RIVM-meetstation niet in De cijfers die voor deze maand in het artikel van Omroep West genoemd zijn kunnen dan ook niet van dit meetstation afkomstig zijn. Vanaf november 2009 is het VCP in werking. En daarom is er geen correcte vergelijking gemaakt om het effect van het VCP te laten zien. Als de concentratie fijnstof van nu wordt vergeleken met die van vóór invoering van het VCP, dan ontstaat er een heel ander beeld. Om het effect van het VCP te laten zien, is het correct om de metingen uit de jaren 2005/2006 (voor de invoering van het VCP) en de jaren 2010/2011 naast elkaar te zetten. Dan wordt helder dat op de Veerkaden de concentratie fijnstof sterk gedaald is. En deze ontwikkeling geldt niet alleen voor de Veerkaden, maar ook voor de Paviljoensgracht en de Lutherse Burgwal.'

Deel dit artikel: