Nieuwe huurders moeten meer betalen bij Vestia

REGIO - Vestia verhoogt de tarieven voor nieuwe huurders met 9 procent. Een groot deel van de oppositie eist hierover opheldering van minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken).

Partijen als PvdA, SP en D66 vinden dat Vestia de financiële problemen afwentelt op de huurders. D66 roept Spies op de huurverhoging te blokkeren.

Vestia is bezig met een herstelplan om meer geld in kas te krijgen, na de zogeheten derivatenkwestie. Het bestuur van de woningcorporatie heeft een aantal maatregelen voorgelegd aan de landelijke huurdersvereniging van de woningcorporatie.

Extra huurverhoging

Zo wil Vestia meer huurders de mogelijkheid geven hun huis te kopen. Vestia wil ook gebruikmaken van de mogelijkheid om huishoudens met een inkomen van meer dan 43.000 euro per jaar een extra huurverhoging te geven van 5 procent.  

De corporatie belooft dat zittende huurders niet met zulke forse verhogingen worden geconfronteerd.

Vestia kwam in de problemen doordat het voor miljarden aan derivaten bezit. Dit zijn ingewikkelde financiële producten die verzekeren tegen een rentestijging in de toekomst. Maar de rente daalde de afgelopen tijd en daarom moet de corporatie geld bijstorten als onderpand. 
 

Deel dit artikel: