Den Haag: Meer dan 50% allochtone inwoners

Baby met flesje
Baby met flesje
DEN HAAG - Voor het eerst in de geschiedenis zijn er meer allochtone dan autochtone inwoners in Den Haag. Het aantal inwoners van Nederlandse afkomst is dit jaar tot onder de 50 procent gezakt.
Volgens de gemeentelijke bevolkingsprognose zal het aantal autochtone Hagenaars tot 2020 zelfs dalen met 15.000.
Tot die tijd zullen er naar schatting 30.000 allochtone inwoners bijkomen in Den Haag.
Volgens de definitie ben je allochtoon indien een van de twee ouders in het buitenland is geboren.