Vestia krijgt hulp van gemeente en corporaties

DEN HAAG - Woningcorporaties Staedion en Haagwonen staan niet negatief tegenover plannen van de gemeente om 20-duizend Haagse woningen van Vestia over te nemen.

De gemeente wil de woningen onderbrengen in een tijdelijk nieuwe corporatie, maar daarvoor is de steun nodig van alle corporaties die actief zijn in de stad. Wethouder Norder vreest dat de huren explosief stijgen als particulieren de woningen van Vestia opkopen. Dat is slecht voor mensen met lage inkomens.

De woningcorporaties laten weten te willen praten over de plannen, maar weten op dit moment nog niet of zij de huizen van Vestia zelf kunnen kopen.

Staedion laat weten dat ze wil meedenken over het plan.  Ze vind het vooral erg belangrijk dat nieuwbouwplannen in de oude buurten doorgaan.  Het zou volgens de corporatie niet goed  zijn als die plannen stoppen. Staedion is bereid om woningen over te nemen van Vestia, maar moet eerst bekijken of dat financieel mogelijk is.

Reactie Haagwonen

Haagwonen heeft laten weten dat ze de ongerustheid van het College van burgemeester en wethouders deelt. Maar volgens de corporatie ligt de prioriteit bij de deal met de banken. Daar moet eerst goed neer gekeken worden, voordat er nieuwe beslissingen  worden genomen. Haagwonen gaat wel met Norder praten over de nieuwe plannen, om te kijken wat ze kunnen betekenen.

Reactie Vestia

Woningcorporatie Vestia laat weten alle plannen serieus te nemen en te bekijken. Volgens een woordvoerder wordt er ook naar het plan van Norder gekeken. ‘De oplossing moet alleen wel constructief zijn. Wanneer de nieuwe tijdelijke corporatie de schulden niet overneemt, is het de vraag in hoeverre het bijdraagt aan een oplossing voor onze financiële problemen.’ Vestia gaat met de gemeente Den Haag en corporaties in gesprek over het plan.

De Haagse burgemeester van Aartsen namens het college een brief geschreven aan minister Spies van Binnenlandse Zaken. Hij laat daarin weten dat de gevolgen voor de stad dramatisch kunnen zijn als er niet wordt ingegrepen.  Ook laat hij de minister weten dat de gemeente en de woningcorporaties verantwoordelijkheid willen nemen voor de Haagse woningen van Vestia. 

> Bekijk hier de brief van de gemeente Den Haag

Deel dit artikel: