32 Hagenaars de klos na weigeren werk in Westland

DEN HAAG - Tweeëndertig Hagenaars zijn de klos nu ze werk hebben geweigerd in de Westlandse kassen. Hun uitkering is geheel stopgezet, omdat ze helemaal niet willen meedoen aan het project ‘Westland heeft werk’. Dit blijkt uit cijfers van de gemeente Den Haag.
Van nog eens negentien mensen is de uitkering fors gekort. Den Haag en Rotterdam wilden werklozen laten werken voor hun uitkering in de kassen in het Westland. Het project werd eind maart groots aangekondigd.
Destijds namen 618 werkzoekenden deel aan de kennismaking met Westlandse glastuinbouwbedrijven. Met zeventien bussen werden de mensen naar het Westland gebracht. Zij kregen uitleg over het werk en over de producten.
Van mensen die niet zijn komen opdagen of weigerden mee te doen, is nu de uitkering 1, 2 of 3 maanden gekort of stopgezet. Het werkproject bleek uiteindelijk geen groot succes: van de 170 mensen die wel aan de slag gingen, hebben er maar zeven een arbeidscontract gekregen.
Volgens de Haagse wethouder Kool (PvdA, sociale zaken) is een verklaring voor het geringe succes van het project dat het onder grote tijdsdruk tot stand kwam. Daardoor kon van kandidaten niet goed worden bekeken of ze geschikt waren. Het stopzetten van de uitkering past volgens de gemeente Den Haag bij het weigeren van passende arbeid.
VVD-raadslid Martin Wörsdörfer is tevreden over de aanpak van wethouder Kool. 'De bedoeling is dat mensen die niet willen werken de prikkels krijgen om aan de slag te gaan.' Maar er is ook kritiek op het korten van de uitkeringen. Zo vraagt vakbond FNV zich af hoe mensen rond moeten komen als ze geen geld krijgen. En de Haagse SP is bang dat als je mensen zo veel kort ze regelrecht de schuldsanering in kunnen.