Situatie op Haagse kampen bijna normaal

Woonwagenkamp Den haag
Woonwagenkamp Den haag
DEN HAAG - De situatie op de Haagse woonwagenkampen wordt beter. Jaren van hard optreden van onder meer gemeente en politie heeft ‘vruchten afgeworpen’.
Zo zijn er bijna geen illegale bouwwerken meer op de woonwagenkapen. Af en toe wordt er nog een ‘lichte overtreding’ geconstateerd, maar die kunnen dan direct worden afgehandeld.
De gemeente surveilleert nog wel wekelijks op juist gebruik van de openbare ruimte. Maar eventuele overtredingen konden ook in dit geval snel worden opgelost.

Nauwelijks achterstanden

De bewoners blijken ook de belastingen en andere gemeentelijke kosten goed te betalen, laat wethouder Marnix Norder (PvdA, stadsontwikkeling) weten. Net als alle andere Hagenaars krijgen ze aanslagen voor de afvalstoffenheffing, parkeerbelasting of leges. En er blijken nauwelijks achterstanden in betaling aan de gemeentelijke belastingdienst. Norder: ‘De doelstellingen, zoals verbeteren van de betaaldiscipline, het contact van bewoners met Belastingzaken en zonder politiebegeleiding een woonwagenlocatie kunnen betreden, zijn nagenoeg gerealiseerd.’
De verhoudingen met de Rijksbelastingdienst zijn nog niet helemaal ‘genormaliseerd’, aldus de wethouder. Als de bewoners een achterstand hebben in betalen, worden ze schriftelijk en mondeling op hun betalingsplicht gewezen en dat gebeurt bij andere mensen niet. Wel gaan de bewoners steeds beter betalen.

Ontruiming

De gemeente besloot een aantal jaren geleden tot een hardere aanpak van de problemen op de woonwagenkampen. Dat leidde onder meer tot een gedeeltelijke ontruiming van het kamp aan de Escamplaan omdat daar illegale bouwsels stonden. Dat zorgde voor verstoorde verhoudingen tussen de gemeente en de bewoners, die massaal in protest kwamen.