Onderzoek: Hagenaars tegen cultuurpaleis

DEN HAAG - Een grote meerderheid van de Haagse bevolking ziet niets in de bouw van een groot nieuw 181 miljoen euro kostend cultuurpaleis op het Spuiplein.

Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van vijf oppositiepartijen in de Haagse gemeenteraad is uitgevoerd door het bureau No Ties. Uit de enquête onder 504 Hagenaars van ouder dan 18 jaar wordt duidelijk dat 69 procent van de ondervraagden tegen de bouw is.

PVV, GroenLinks, Haagse Stadpartij, SP en Partij voor de Dieren wezen vorige week in de raadsvergadering al op het gebrek aan draagvlak voor de plannen voor het Spuiforum. Een verzoek van de PVV voor een representatief onderzoek werd toen door wethouders en collegepartijen resoluut van de hand gewezen.
De partijen sloegen daarna de handen ineen en zetten het bureau aan het werk. Uit de resultaten blijkt dat negentien procent echt voor is. Twaalf procent heeft geen mening.

'Doordouwen of luisteren'

De vijf partijen willen nu dat de discussie over het Spuiforum wordt heropend. ‘Met zo weinig draagvlak beginnen aan zo'n plan is een recept voor ellende. De vraag is wat coalitiepartijen PvdA, VVD, D66 en CDA nu gaan doen: doordouwen of luisteren,’ aldus de oppositie.

De gemeenteraad sprak afgelopen donderdag al over de kwestie. Toen leek het alsof er een meerderheid voor de komst van het cultuurpaleis was. Aanstaande donderdag moet er officieel over worden gestemd.
Afgelopen weekeinde werd duidelijk dat de PvdA in de Haagse gemeenteraad ernstig verdeeld is. Slechts twee raadsleden staan voluit achter de plannen. Vier zijn tegen en vier willen een besluit uitstellen.

Nee

De oppositie hoopt dat de cijfers aanleiding zijn voor de PvdA om nu definitief ‘nee’ tegen het plan te zeggen. Machiel de Graaf van de grootste oppositiepartij, de PVV is duidelijk: ‘Wat ons betreft maken de cijfers duidelijk dat de Haagse bevolking niet opnieuw in de artikel 12-status worden gestort.’

Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij wijst erop dat de bevolking zich eerder ook al tegen het cultuurpaleis keerde. Voor de gemeenteraadsverkiezingen toonde een grote meerderheid zich via een stemwijzer op internet tegen. En een petitie - ook via internet - leverde in twee weken 6000 namen op van mensen die willen dat de bouw niet doorgaat.

Op de hoogte

Uit het onderzoek wordt verder duidelijk dat iets meer dan de helft van de Hagenaars op de hoogte blijkt van de plannen voor het nieuwe cultuurpaleis waarin onder meer het Residentie Orkest, Nederlands Danstheater en Koninklijk Conservatorium worden ondergebracht.

Verder wordt duidelijk dat tachtig procent van de ondervraagden wel wat ziet in renovatie van de bestaande theaters, of het benutten van leegstaande gebouwen. Ruim driekwart van de ondervraagden vindt het bedrag dat nu is uitgetrokken voor het Spuiforumplan te veel.

D66 in de Haagse gemeenteraad is een van de grote voorstanders van de komst van het nieuwe cultuurpaleis. Raadslid Martijn Bordewijk heeft twijfels over de vragen die werden gebruikt in de enquête. Hij vindt het ook jammer dat de oppositiepartijen die het initiatief namen voor het onderzoek daarbij de coalitiepartijen niet betrokken.
Bovendien wijst hij erop dat de discussie over het Spuiforum al heeft plaats gehad, afgelopen donderdag in de gemeenteraad. Aanstaande donderdag moet er alleen nog officieel worden gestemd. Wat hem betreft is dat niet het moment voor een nieuwe discussie. ‘In de beeldvorming lijkt het erop alsof er een extra beslismoment is. Dat klopt niet.’
 
Deel dit artikel: