De Mos: 'Gemeente Den Haag belegt niet veilig'

DEN HAAG - De gemeente Den Haag blijkt toch nog geld te beleggen bij instellingen die niet de allerhoogste waardering hebben bij kredietbeoordelaars. Dat heeft de Groep De Mos ontdekt bij het bestuderen van de begroting voor volgend jaar.

Fractievoorzitter Richard de Mos maakt zich daar grote zorgen over. ‘Hebben we dan niets geleerd van de beleggingen bij Ice Save of Lehman Brothers? De gemeente Den Haag blijft onnodige risico's nemen. Dat is onverantwoord bestuur ten tijde van crisis, waar de Haagse burger ook nog eens niks, nada, njente aan heeft', zegt hij.

Begroting

De gemeenteraad bespreekt donderdag de begroting voor 2013 en de jaren daarna. In de stukken staat dat 100 miljoen aan korte liquiditeitsoverschotten worden ondergebracht bij financiële instellingen die niet per se een AAA-waardering hebben. Dit tegen een rente van 1,5 procent. Dat vindt De Mos merkwaardig en hij gaat daarover opheldering eisen.

Ook stelt hij dat de gemeente te veel inteert op de in het verleden opgebouwde reserves. ‘Ruim 10 procent van de begroting voor 2013 wordt gedekt uit de post reserves. Het college van burgemeester en wethouders doet onverantwoorde uitgaven a la Spuiforum, maar moet zorgen dat het weer vlees op de botten krijgt’, zegt hij. ‘Dit college moet een voorbeeld te nemen aan Knabbel en Babbel, de ijverige Walt Disney eekhoorntjes die sparen alsof het een lieve lust is.' De Groep de Mos gaat in een motie het stadsbestuur oproepen om af te zien van onverantwoorde beleggingen.

Betere controle

Verder ontdekte De Mos dat het college investeringen onder de 2,5 miljoen euro niet hoeft te melden aan de gemeenteraad. Hij wil dat dit limiet wordt verlaagd, zodat er een betere controle kan plaatshebben door de raad. ‘Ik wil bevoegdheid van het college qua vrijheid tot bestedingen terugbrengen van 2,5 naar een limiet van 1 miljoen euro. Bedragen boven de 1 miljoen moeten dus altijd aan de raad worden voorgelegd.’

Deel dit artikel: