Haagse wethouder om tafel met ouderenbonden over bezuiniging

DEN HAAG - De Haagse wethouder Karsten Klein gaat donderdag in spoedoverleg met de ouderenbonden in de stad. De wethouder maakt zich grote zorgen over de bezuiniging van het rijk op de huishoudelijke hulp die vooral ouderen zou treffen.

Als de plannen doorgaan raken drieduizend Hagenaars deze hulp kwijt of ze moeten een groot deel zelf betalen. Dat komt neer op bijna 300 euro per maand. De negenduizend mensen die hulp behouden, krijgen veel minder hulp.

Albert en Martha van Eeckhoven uit Den Haag maken zich ongerust over de plannen. Het echtpaar krijgt zeven uur huishoudelijke hulp per week. Verder krijgt Albert van Eeckhoven twee keer per dag hulp bij het aan- en uitkleden en wassen. ‘Wij hebben deze hulp nodig want Albert loopt erg slecht en ik heb een versleten rug,’ vertelt Martha. ‘Ik kan geen zwaar werk doen en daarom is thuiszorg voor ons noodzakelijk.’

Zelf veel bijdragen aan de hulp is lastig voor het stel want ze leven van de AOW en een klein pensioen. ‘Als de thuiszorg ophoudt dan kunnen wij niet meer zelfstandig wonen.’ Volgens wethouder Klein noemt om deze reden de plannen ‘inconsequent’. ‘Het kabinet zegt te willen bevorderen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen, ook als ze oud en hulpbehoevend zijn. Tegelijkertijd breekt het kabinet de hulp en ondersteuning die dat mogelijk maakt vakkundig af.’

Premier Rutte heeft woensdag in de Tweede Kamer de forse bezuinigingen op de thuiszorg verdedigd als pittig, maar noodzakelijk. Thuiszorg is geen recht. Veel mensen zullen hun thuishulp kwijt raken, zei Rutte. Het kabinet gaat 75 procent korten op de vergoeding uit de AWBZ voor de thuiszorg. Volgens Rutte moet er worden ingegrepen om de kosten van de gezondheidszorg te beheersen. De AWBZ gaat straks alleen nog medische kosten vergoeden en de meeste thuiszorg valt dan niet meer onder die regeling.

Deel dit artikel: