Renovatie Den Haag Zuidwest gaat door

DEN HAAG - De renovatie van Den Haag Zuidwest gaat door. Dat heeft de gemeente dinsdag bekendgemaakt. De renovatie stond op losse schroeven omdat wooncorporatie Vestia grote financiele problemen heeft. Het ontbreekt de woningcorporatie aan geld om het project uit te voeren.

Den Haag heeft om dit te realiseren voor Nederland unieke afspraken gemaakt met de top van de woningbouwcorporatie, die door risicovol omspringen met geld op de rand van de afgrond is geraakt. ‘Geen andere gemeente doet dit zo,’ zegt wethouder Marnix Norder (PvdA, stadsontwikkeling).

Slopen

Om de vernieuwing van Zuidwest voort te kunnen zetten, richten de gemeente en Vestia samen een wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) op. Vestia brengt vastgoed in: 2000 woningen. De gemeente het geld: de komende tien jaar maximaal 80 miljoen euro. De WOM gaat van die 2000 woningen er duizend slopen. Daarvoor in de plaats komen er 750 nieuwe huizen terug. Nog eens 250 woningen worden gerenoveerd. Om welke het gaat, is nu nog niet precies bekend. Maar waarschijnlijk gaat het complexen aan de Rades, Zuidlarenstraat en in Moerwijk.
Volgens Norder is dit een belangrijke stap omdat anders de vernieuwing van Zuidwest voor een groot deel was gestagneerd. En dit stuk van de stad krabbelt er juist door de herstructurering van de afgelopen jaren weer bovenop. ‘De ontwikkeling in deze wijk is echt hoopgevend. Dat laten we niet terugzakken,’ aldus de wethouder.

Verkopen

De gemeente heeft ook andere afspraken gemaakt met Vestia. Niet alleen kan de vernieuwing in Zuidwest doorgaan, ook is het aantal woningen dat de corporatie mag verkopen beperkt. In heel Nederland wil Vestia de komende tien jaar 15.000 huizen afstoten. Daarvan staan er 3000 in Den Haag. Norder is bang dat als dit inderdaad gebeurt er een tekort aan sociale huurwoningen ontstaat. Daarom is afgesproken dat er nu ongeveer 1350 eengezinswoningen worden verkocht. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om hofjeswoningen en huizen in de krachtwijken, zodat daar meer koopkrachtige mensen komen te wonen.

Veiligheid

Verder blijft de corporatie investeren in veiligheid en het beheer en houdt Vestia huizen beschikbaar voor bepaalde doelgroepen. Ook gaat het onderhoud door.
Vestia zou in totaal 34 projecten gaan uitvoeren in Den Haag, de komende jaren. Norder en de leiding van de corporatie hebben ook een akkoord gesloten over de afwikkeling daarvan. Vijf vallen binnen de WOM. Een deel krijgt de gemeente terug. Den Haag gaat nu kijken hoe die op een andere manier kunnen worden uitgevoerd.

Gesprek

Over andere projecten is Norder nog in gesprek met private partijen en andere corporaties. Hij verwacht dat die kunnen doorgaan. Daarbij gaat het onder meer om de bouw van een sportcampus in het Zuiderpark en de bouw van woningen op het Norfolkterrein in Scheveningen. Slechts twee van de 34 gaan helemaal niet meer door: het medialab – een talentcentrum voor jongeren op het gebied van media en horeca dat in Zuidwest zou komen – en de bouw van een HAVO/VWO, ook in Zuidwest gepland.
De afspraken met de top van Vestia moeten nog wel worden goedgekeurd door de partijen die toezicht houden op Vestia en door de gemeenteraad. Norder: ‘Vandaar dat ik nu niet mijn hand in het vuur kan steken dat dit allemaal doorgaat. Er zitten nog veel haken en ogen aan. Maar dit is een belangrijke eerste stap.’
 

Deel dit artikel: