'Nieuwe mensen nodig in bedorven Wassenaar'

WASSENAAR - Wassenaar moet nieuwe wethouders krijgen die geen lid zijn of zijn geweest van de gemeenteraad. Ook moeten de kandidaten het liefst van buiten het dorp komen en in ieder geval geen nauwe banden hebben met de partijen in de lokale politiek. Want de politieke verhoudingen in Wassenaar zijn 'bedorven'.

Dat staat in het advies van professor Joop van den Berg aan de gemeenteraad. Van den Berg werd een week geleden gevraagd om informateur te worden, nadat de vier zittende wethouders hun ontslag aanboden. Twee VVD-bestuurders hadden er geen vertrouwen meer in dat hun CDA-collega de aanleg van onder meer een fietstunnel bij Den Deijl tot een goed einde kon brengen. 

Van den Berg kreeg daarna de opdracht te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een zo breed mogelijk gedragen stabiele coalitie.

'WWW in coalitie'

In zijn advies staat ook dat D66 niet moet terugkeren in een mogelijke nieuwe coalitie. De grootste oppositiepartij, Wat Wassenaar Wil, zou die plek moeten innemen. Van den Berg wil dat de fractievoorzitters van VVD, CDA en WWW een formatieteam gaan volgen dat wel het huidige coalitieakkoord als basis neemt voor een programma voor de periode tot de verkiezingen van maart 2014. Dat zou moeten leiden tot een college van 'pacificatie', verzoening. 

'Geloofwaardigheid democratisch bestuur op het spel'

Afgelopen week constateerde Omroep West al op basis van gesprekken met een groot aantal betrokkenen dat de sfeer in de politiek in Wassenaar ernstig is verstoord, vooral door de slechte persoonlijke verhoudingen. 

Uit het advies van Van den Berg blijkt hetzelfde. Volgens hem is alleen een team van wethouders dat 'geen banden heeft met het Wassenaarse politieke heden en verleden, maar wel bestaat uit ervaren bestuurders' in staat een 'noodzakelijke doorbraak in de bedorven politieke verhoudingen in Wassenaar en het herstel van een geloofwaardige functionerende lokale democratie' te forceren. Ook signaleert hij dat de 'geloofwaardigheid en het gezag van het democratisch bestuur' in de gemeente op het spel staat.

Buitenstaanders

Volgens hem zijn alleen buitenstaanders in staat een aantal belangrijke besluiten te nemen, zoals de ambtelijke fusie tussen Voorschoten en Wassenaar en het in goede banen leiden van het project Den Deijl. Ook kunnen op die manier de zittende partijen de ruimte krijgen om 'zichzelf te hernemen, hun onderlinge relaties te normaliseren en aldus in het jaar 2014 het bestuurlijk Wassenaar als geheel een nieuwe start te laten maken'.

Deel dit artikel: