Staking trambestuurders HTM van de baan

Minder geweld tegen HTM-medewerkers
Minder geweld tegen HTM-medewerkers
DEN HAAG - Een staking van de tram- en randstadrailbestuurders van HTM is zondagochtend op het laatste moment afgewend. Aanleiding voor de dreigende staking was het nieuwe werkrooster.
Veel bestuurders zijn niet blij met hun rooster en de ondernemingsraad is dan ook niet akkoord gegaan. De ondernemingsraad dreigde zelfs met een rechtszaak om het werkrooster ongeldig te verklaren.
In overleg met de leden heeft de ondernemingsraad de directie van HTM tot 15 februari de tijd gegeven om met een nieuw, aanvaardbaar rooster te komen. Op korte termijn wordt al een aantal oplossingen ingevoerd. De tijdelijk aanvaarde diensten dienen uiterlijk eind april aangepast te zijn. Zo niet, dan worden nieuwe acties niet uitgesloten.
Vorig jaar waren het de buschauffeurs die hun werk onderbraken. Zondag wilden de tram- en randstadrailbestuurders dat ook. De belangrijkste klacht nu is de hoge werkdruk. Bestuurders draaien (te) lange diensten en komen nauwelijks toe aan pauze. Volgens de ondernemingsraad is het ziekteverzuim momenteel ongekend hoog. Dat zou niet alleen het gevolg zijn van de griepepidemie.
Volgens de ondernemingsraad is het de vraag of de directie blijft sturen 'op het randje van de grenzen'. Bij het uitwerken van de nieuwe diensten en roosters vraagt de OR zich af of de directie zich voldoende wil en kan inleven. 

Samen uitkomen

Een woordvoerder van HTM zegt blij te zijn met het afwenden van de staking. De Haagse vervoerder gaat ervan uit dat ze er samen uitkomen en dat er geen acties meer volgen. Zondag gaat de nieuwe dienstenregeling van de HTM in.