Instellingen

Bureau Discriminatiezaken gered van snelle ondergang

Financiële meevaller voor Den Haag
Financiële meevaller voor Den Haag
DEN HAAG - Het Bureau Discriminatiezaken Hollands-Midden en Haaglanden (DBZ) is in ieder geval voorlopig gered. De Haagse gemeenteraad heeft donderdag op initiatief van PvdA’er Rajesh Ramnewash voorkomen dat de subsidie wordt stopgezet. ‘Dit is heel goed nieuws voor ons,’ zegt directeur Gert-Jan Ankoné.
Wethouder Marnix Norder (PvdA, integratie) wilde de subsidie van Den Haag staken omdat hij ‘geen vertrouwen heeft in een succesvolle uitvoering van het antidiscriminatiebeleid’ door het bureau. Het is volgens hem te weinig een toonaangevend instituut, het is niet bekend en maakt te weinig de stap naar het openbaar ministerie als er serieuze klachten binnen komen. Verder levert het ook te weinig een maatschappelijke bijdrage aan het bestrijden van discriminatie. ‘Ik zie er bijna niets van. Hoor bijna nooit dat er iets wordt geagendeerd,’ aldus de wethouder. Daarover werd al jarenlang gesproken met het bureau, maar er veranderde nooit wat.

Onafhankelijke organisatie

In de wet staat dat iedere gemeente een onafhankelijke organisatie moet hebben waar mensen terecht kunnen met klachten over discriminatie. Het bureau doet dit voor 33 gemeenten in Haaglanden en de regio Hollands-Midden. Daarnaast geeft het ook nog advies over bijvoorbeeld preventie over discriminatie. Norder wilde de wettelijke taak bij een andere organisatie onderbrengen. Daardoor zou een groot deel van de subsidie aan het einde van het jaar komen te vervallen. Maar de PvdA, gesteund door veel andere partijen in de raad, vond dat een merkwaardige gang van zaken. Veel partijen waren verbaasd over het plan van de wethouder om zo snel al het budget te schrappen.

Ingreep Ramnewash

Ramnewash vindt ook dat het bureau steviger moet optreden en zich actiever kan opstellen. Maar tegelijk vreest hij dat er veel ervaring verloren gaat en dat het ook niet effectief is om een andere organisatie het werk te laten doen.
Uiteindelijk vonden de wethouder en de raad elkaar. BDZ blijft nu in ieder geval nog tot en met 2015 de subsidie houden voor wettelijke taken. In 2014 wordt dan grondig onderzocht of het dan wel goed functioneert. Wel komt er een soort openbare aanbesteding van de andere taken. Maar DBZ wil zich ook hiervoor inschrijven.
Volgens directeur Ankoné is zo voorkomen dat het bureau waar vijftien mensen werken direct al in de gevarenzone komt. Den Haag is met bijna vijf ton een van de grootste financiers van BDZ. Als die subsidie was stopgezet zouden al snel mensen moeten worden ontslagen.