Eeuwenoude kleurrijke tegeltjes gevonden

LEIDEN - Archeologen doen onderzoek op het bouwterrein van muziekcentrum De Nobel. Het terrein blijkt vol sporen te zitten. Een van de mooiste vondsten tot nu toe is een betegeld keldertje.

In voorbereiding op de bouw van het muziekcentrum aan de Marktsteeg zijn funderingen van huizen, keldertjes, vroege rioleringsgoten en diverse waterputten blootgelegd. Ze zijn uitzonderlijk goed bewaard gebleven.

Uit de mode

Volgens stadsarcheoloog Chrystel Brandenburgh van Erfgoed Leiden en Omstreken dateert de bebouwing uit de periode rond 1611. De tegels zijn van rond 1650-1700, maar werden pas in de 18e eeuw tegen de muren van de kelder gemetseld. Ze raakten toen namelijk uit de mode en kregen om die reden een plekje waar ze niet in het zicht hingen.
 
De tegels en andere waardevolle archeologische resten zijn overgebracht naar het depot van Erfgoed Leiden en Omstreken aan de Hooglandse Kerkgracht.

Deel dit artikel: