Groep De Mos: 'Speciale wethouder voor ouderen nodig'

DEN HAAG - De gemeente Den Haag moet in de volgende raadsperiode veel meer aandacht besteden aan de positie van senioren. Daarom moet er een speciale wethouder voor ouderenbeleid komen. Ook dient er net als in veel andere gemeenten een seniorenraad te komen, die de belangen van ouderen op de gebieden van wonen, zorg, vervoer, veiligheid en communicatie gaat behartigen. Dat zijn twee speerpunten uit het programma waarmee Groep De Mos de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar wil ingaan.

Volgens de partijleider wil hij 'twee stappen harder' gaan lopen om ervoor te gaan zorgen dat Haagse ouderen een goede oude dag hebben. Hij wijst erop dat nog vorige week uit onderzoek van Bureau Berenschot duidelijk werd dat door de bezuinigingen door het kabinet in 2020 ongeveer 800 verzorgingshuizen de deuren hebben gesloten. De Mos: ‘De generatie die na de Tweede Wereldoorlog zo hard heeft gewerkt aan de wederopbouw van onze stad, is de generatie die keihard wordt vergeten. Naast het sluiten van verzorgingshuizen dreigen huishoudelijke hulp, dagbesteding voor mensen die lijden aan dementie en vergoedingen voor rollators en loopmiddelen ernstig op de tocht komen te staan.’

Daarom moet er volgens hem een aparte wethouder voor ouderenbeleid komen, die zich bezig gaat houden met het welzijn en wmo-dossier, maar zich in het bijzonder gaat richten op onze vergeten ouderen. ‘Bezuinigingen op deze doelgroep zal de nieuwe wethouder als een soort van Don Quichot moeten gaan bestrijden’, aldus de partijleider. Naast welzijn en maatschappelijke ondersteuning moet de te benoemen wethouder de zeggenschap krijgen over ouderenhuisvesting, ouderenvervoer en ouderengezondheidszorg (GGD).

Seniorenraad

Een ander punt is dat hij vindt dat ouderen in de stad te weinig worden gehoord. Een Haagse seniorenraad moet daarin verandering brengen. Een paar andere gemeenten in Nederland hebben al zo’n orgaan. Ook moet er een speciale Haagse spaarpot komen om de klappen door de bezuinigingen op ouderenbeleid op te vangen. De Mos: ‘Dat kan door prestigeprojecten a la Spuiforum te schrappen.’

Deel dit artikel: