Misstanden bij het HagaZiekenhuis

DEN HAAG - Artsen die niet met elkaar kunnen samenwerken. Een chirurg die jarenlang te lage sterftecijfers doorgeeft aan de beroepsvereniging en opvallend hoge sterftecijfers van hartpatiënten in 2007 en 2008. Er ging nogal wat mis op de afdeling Cardiochirurgie van het HagaZiekenhuis.

Afgelopen weekend bracht het HagaZiekenhuis de problemen die in de periode 2007 - 2010 speelden naar buiten. Directe aanleiding voor de openheid van zaken is een uitzending van het programma Argos van de VPRO waarin de misstanden aan de kaak werden gesteld.

Wat het ziekenhuis vooral zorgen baart is de slechte communicatie tussen artsen onderling, en het jarenlang doorgeven van te lage sterftecijfers door een arts aan de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie.

Maatregelen

Als eind 2011 de problemen aan het licht komen besluit het ziekenhuis maatregelen te nemen. Het hoofd Cardiochirurgie wordt uit zijn functie ontheven. Met een van de andere chirurgen wordt de werkovereenkomst opgezegd. Toch is deze arts pas aan het einde van deze week tijdelijk gestopt met werken, vanwege de onrust rond het ziekenhuis.

Een arts van het Leids Universitair Medisch Centrum krijgt de leiding over de afdeling Cardiochirurgie van het HagaZiekenhuis.

Ook zijn door het HagaZiekenhuis alle sterftecijfers op de afdeling Cardiochirurgie vanaf 2004 opnieuw bekeken om uit te vinden of er geen patiënten onnodig zijn overleden als gevolg van de communicatieproblemen onder artsen. Op dit moment wordt dit onderzoek nog een keer extra bekeken door een externe deskundige. Naar verwachting is dit onderzoek binnen enkele weken afgerond.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg doet ook onderzoek naar het HagaZiekenhuis. Wat dit onderzoek precies inhoudt wil de Inspectie niet zeggen.
De Raad van Bestuur van het HagaZiekenhuis zegt dat er geen gevaar is geweest voor de gezondheid van patiënten en dat ook op dit moment patiënten geen extra gezondheidsrisico’s lopen.

Onrust bij patiënten

Bij patiëntenorganisaties zijn tientallen verontruste reacties binnengekomen over het HagaZiekenhuis. Ook bij Omroep West kwamen de nodige brieven, mails en telefoontjes binnen van bezorgde ex-patiënten en familie.

In loop van de week zegden twee hartpatiënten die geopereerd zouden worden in het HagaZiekenhuis hun behandeling af. Drie anderen lieten zich van de wachtlijst halen. Artsen van de hartafdeling belden patiënten thuis op om ze informatie te geven en te overtuigen dat het veilig is om zich in het ziekenhuis te laten behandelen.

Kamervragen

Inmiddels heeft de SP in de Tweede Kamer vragen over de kwestie gesteld. Met name de hoge sterftecijfers, het doorgeven van verkeerde cijfers en de slechte communicatie tussen chirurgen onderling roepen vragen op. De minister heeft zes weken de tijd om de vragen te beantwoorden.

Transparantie

Ook het patiëntenplatform Zorgbelang Zuid-Holland mengt zich in de discussie.  Er moet meer transparantie komen in de kwaliteit van de zorg in ziekenhuizen, bepleit Robert Boersma van het patiëntenplatform. 'We gaan ervan uit dat de kwaliteit in ziekenhuizen goed is, want daar wordt op gecontroleerd. Maar ook als patiënt wil je wat te kiezen hebben.'

Boersma zegt in TV West Vandaag dat er betere informatie moet komen over de kwaliteitsverschillen in ziekenhuizen, zodat patiënten zelf een keuze kunnen maken waar en door wie ze geopereerd worden aan bijvoorbeeld hart, hersenen of longen. 'Transparantie in de zorg bevordert ook de kwaliteit daarvan, omdat ziekenhuizen dan met een kwaliteitsverbetering proberen de patiënten weer terug te winnen', aldus Boersma.

Het HagaZiekenhuis is lang niet het enige ziekenhuis dat de laatste tijd in opspraak is gekomen. Het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse kwam in november 2012 onder verscherpt toezicht van de inspectie voor de gezondheidszorg vanwege verdachte sterfgevallen op de afdeling Cardiologie. Ook het VU Medisch Centrum in Amsterdam kwam in opspraak omdat het op de longafdeling niet goed zou gaan met de communicatie tussen artsen, wat een gevaar opleverde voor de patiënten.

Deel dit artikel: