Den Haag vreest effecten zorgakkoord

DEN HAAG - De Haagse wethouder Karsten Klein vreest de effecten van het vandaag gesloten zorgakkoord. Volgens hem staat het in schril contrast met wat het kabinet wil bereiken, mensen langer thuis laten wonen.

Klein wijst erop dat er weliswaar minder wordt bezuinigd op de thuiszorg dan eerder in het regeerakkoord was vastgelegd, maar dat de korting toch nog steeds fors is: veertig procent in plaats van 75 procent.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de thuiszorg. Wethouder Klein zegt dat het niet helder is hoe het kabinet wil dat zij deze opdracht gaan uitvoeren. Hij denkt dat er straks veel banen in de zorg gaan verdwijnen. Maar, misschien wel erger, zegt hij: de vele mensen die afhankelijk zijn van zorg door de overheid worden er de dupe van. 'Ik maak me grote zorgen over deze radicale manier van bezuinigen.'

Deel dit artikel: