Alsnog gedenksteen voor Joods Lyceum Den Haag dankzij ophef

DEN HAAG - Mogelijk komt er op de Haagse Paul Krugerschool alsnog een plaquette ter nagedachtenis aan het Joods Lyceum. Het Joods Lyceum was vroeger gevestigd op de plek van de school in Transvaal. De Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden waar de basisschool onder valt, gaat in gesprek over de plaatsing van de gedenksteen met de schooldirectie.

Dat schrijft de voorzitter van het college van bestuur in een brief aan wethouder Van Engelshoven. Twee weken geleden ontstond ophef omdat de directeur van de Paul Krugerschool aan de Fischerstraat de plaquette niet zou willen plaatsen vanwege dreiging van moslims uit de wijk. Een bewoner had hierover een brief geschreven naar de gemeenteraad van Den Haag.

'Geen dreiging'

Maar volgens bestuursvoorzitter Roodink is er geen sprake geweest van dreiging, zo schrijft hij de in de brief. ‘Vijf jaar geleden is inderdaad een discussie geweest in de wijk over de plaquette. De directeur heeft destijds aangegeven dat er nog een tweetal zaken verder onderzocht moest worden. In de eerste plaats ging het om de locatie. Het schoolgebouw en de plaats van het voormalig Joods Lyceum zijn niet gelijk. De historisch juiste locatie lijkt de plaats te zijn waar nu de gymzaal staat.’

Daarnaast speelde er  in algemene zin zorgen om vandalisme. ‘Deze zorgen hadden niets van doen met het thema Joden in relatie tot moslims. Uiteindelijk is de discussie op enig moment doodgebloed.’

'Verkeerd beeld'

In de recente ophef ziet het schoolbestuur aanleiding om het oude initiatief weer op te pakken. Vooral omdat er een verkeerd beeld van de wijk dreigt te ontstaan door alle commotie. ‘Wat ons betreft zou dat in de bredere historische context geplaatst moeten worden waarbij ook de locatie een rol speelt en waarbij tevens inbedding plaats vindt in het lesprogramma van de school.’

Deel dit artikel: