Asscher bezorgd over Syriëgangers

DEN HAAG - Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken beschouwt islamitische radicalisering 'als een ernstige vorm van individuele religieuze ontsporing'.

Asscher deelt de zorgen van ouders die aangifte hebben gedaan omdat hun kinderen als jihadstrijder naar Syrië zijn vertrokken. 'Het is in ons gezamenlijke belang deze zorgelijke ontwikkeling aan te pakken en te zorgen dat ronselaars vervolgd worden.'

De minister heeft dat donderdag aan de Tweede Kamer geschreven. Hoewel het volgens hem om een lokale verantwoordelijkheid gaat, is de minister bereid een bijdrage te leveren. Hij wil in kaart te brengen in welke wijken in Nederland het risico van ronselpraktijken bestaat en daarover met de gemeenten gaan praten.

Reactie op krantenartikel

De brief van Asscher is een reactie op een reportage in het dagblad Trouw over de Haagse Schilderswijk van een paar weken terug. In een deel van die wijk zou de sharia heersen. Asscher liet na een bezoek aan de wijk al weten dat hij daarvoor geen aanwijzingen heeft.

In zijn brief schrijft de minister dat er volgens de gemeente Den Haag geen sprake is van sharia in de Schilderswijk, al gaat het om een buurt die problemen kent. Als buurtbewoners strafrechtelijk over de schreef gaan, grijpt de politie in, heeft Asscher bij zijn bezoek zelf kunnen constateren.

'Samen optrekken'

Wel dringt de vraag zich volgens hem op in hoeverre de bevolkingssamenstelling van wijken als de Schilderswijk een voedingsbodem is voor radicalisering en ronselpraktijken. 'Het is van groot belang om als gemeente en Rijk gezamenlijk op te trekken om een antwoord te vinden op deze vraag.'

Deel dit artikel: