85 Inburgeraars die geen Nederlands spreken, raken in Den Haag hun uitkering kwijt

DEN HAAG - De gemeente Den Haag heeft in 2012 85 uitkeringen stopgezet van inburgeraars die slecht of geen Nederlands kunnen praten. Ze wilden niet meewerken aan een taaltraject. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Den Haag die Omroep West heeft opgevraagd.

In totaal werden vorig jaar 373 uitkeringen beëindigd van inburgeraars. De uitkering stopte bij 104 mensen omdat zij een baan vonden en 185 door verhuizing of een andere oorzaak. 85 inburgeraars weigerden een taalcursus te volgen.

Volgens wethouder Norder van Den Haag zorgt de maatregel ervoor dat onwillige inburgeraars alsnog de taal leren en een baan vinden. ‘Het trekt inburgeraars over de streep trekt om een taalcursus te volgen. Mensen die in de bijstand zitten moeten zo snel mogelijk weer aan het werk. Wanneer inburgeraars de taal niet of onvoldoende spreken zijn zij niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Dan vervalt het recht op een uitkering. Wij korten eerst op de uitkering en als ze blijven weigeren om de taal te leren, dan stoppen wij de uitkering helemaal.’

Spierballentaal

GroenLinks in Den Haag zet vraagtekens bij de maatregel. GroenLinks-raadslid David Rietveld: ‘Als iemand geen Nederlands spreekt en onwillig is om een taalcursus te volgen dan heb ik er niets op tegen wanneer zijn uitkering wordt stopgezet. Maar ik vraag mij af of de mensen die wel op cursus zijn gegaan, uiteindelijk aan het werk zijn gekomen. Het lijkt op spierballentaal van de wethouder.’

Bovendien heeft Rietveld geregeld klachten gehad van uitkeringsgerechtigden die in een brief op dwingende toon zijn opgeroepen om een cursus te volgen. ‘Soms zijn er mensen die bijvoorbeeld vanwege gezondheidsklachten of andere oorzaken niet direct een cursus kunnen volgen. Daar moet de gemeente rekening mee houden.’

‘ Dat doen we ook’, zegt Norder. ‘ Er zijn altijd uitzonderingen op de regel. Daar houden wij rekening mee en we gaan daar coulant mee om.’

Den Haag is in mei 2011 begonnen met het stopzetten van uitkeringen. In dit half jaar stopte de gemeente 44 uitkeringen van inburgeraars omdat zij de taal niet wilden leren. 

Deel dit artikel: