Meerderheid leden PvdA tegen cultuurpaleis

DEN HAAG - Een meerderheid van de PvdA-leden heeft maandag tegen de bouw van het cultuurpaleis gestemd. Van de leden stemden 66 mensen tegen de bouw van het Spuiforum. Daarmee waren ze overtuigend in de meerderheid ten opzichte van de 55 leden die vasthielden aan de bouw.

De leden van de PvdA kwamen maandag in een speciale vergadering bijeen om te stemmen over een aantal moties. Voorafgaand aan die stemming was er een uren durend debat waarbij al duidelijk werd dat de sociaal-democraten sterk verdeeld zijn over de bouw van een nieuw onderkomen voor het Residentie Orkest, het Nederlands Dans Theater en Koninklijk Conservatorium in een nieuw gebouw op het Spuiplein.

De belangrijkste daarvan was: afzien van de bouw van het Spuiforum. Met als belangrijkste argument dat de financiële risico's van de bouw te groot zijn. Want volgens de indiener van die motie, worden de kosten hoger dan de geraamde 181,1 miljoen euro. Hij wees er ook op dat de economische situatie in ons land is verslechterd en dat de kiezers in deze tijd van bezuinigingen hun vertrouwen in de PvdA zullen verliezen als de bouw toch doorgaat.

'Tegenstemmen heeft desastreuze gevolgen'

PvdA-wethouder Henk Kool waarschuwde nog dat een tegenstem desastreuze gevolgen heeft voor het bestuur van de stad. Hij riep de ledenraad op de fractie niet op te zadelen met een opdracht die de fractie niet kan uitvoeren. 

PvdA-raadslid Jos de Jong zei na afloop van de bijeenkomst dat hij het oordeel van de leden zeer serieus neemt en dat de fractie dit niet zomaar naast zich neer kan leggen. De fractie komt dinsdagavond bijelkaar om te overleggen over de ontstane situatie.

Raad zou op 18 juli beslissen

De bedoeling was oorspronkelijk dat de Haagse gemeenteraad op 18 juli een defintief oordeel over het Spuiforum zou vellen. Niet zeker is of dat nu wel doorgaat.

Deel dit artikel: