Milieufederatie wil weidevogels in Zuid-Holland redden

REGIO - De kievit, grutto en de scholekster kunnen hier niet goed aarden. De Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland wil dat er meer veilige reservaten worden aangewezen door de provincie.

De weidevogels hebben het hier zwaarder dan in de rest van Nederland. De gebieden waar boeren al jaren proberen de weidevogels te behouden, zijn niet meer geschikt. De waterstand is er te laag en er is te veel productiviteit op het grasland waardoor de vogels geen goed leefgebied meer hebben. Doordat Zuid-Holland een druk bevolkt gebied is, met een snelle intensivering van de landbouw, zijn extra reservaten nodig om de weidevogels te laten overleven.

Om weidevogels een beter leefgebied te geven moeten er meer reservaten worden geopend, waar boerenbedrijven in de omgeving zich bij aan kunnen sluiten, zegt de Milieufederatie. In de reservaten kan de perfecte leefomgeving worden gemaakt voor de vogels. Alleen dan kan de populatie van de weidevogels weer groeien.

Deel dit artikel: